Turkish Studies
Indexed In
scopus
doaj
ulakbim MEP: 342 Ödeme: 1710 Yılı: 2019
Short Name Turkish Studies
Abbreviated Name Turkish Studies
Publications/Year
ISSN 2667-5641
Aim and Scope AMAÇ Turkish Studies-Language-Literature Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda dört defa yayın yapan uluslararası bir dergidir ve derginin başlıca amaçları şöyledir: -Dil ve Edebiyat alanındaki çalışmalara yer verilerek “Makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi” gibi çalışmaların akademinin hizmetine sunulması, -Yayın yaptığı alan ile ilgili nitelikli ve doğru bilgilerin sunulduğu akademik bir başvuru kaynağı olmak, -Dil ve Edebiyat alanındaki gelişim ve değişimleri başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ile paylaşmak, -Açık erişimli dergi sistemi (Open Access System) özelliği ile, daha çok veri tabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamak, -Açık erişimli dergi sistemi, veri tabanları, indeksler ve DOI numarası ile, makalelerin Türkiye ve dünyadaki yaygınlığını artırarak atıf alma oranlarını yükseltmek KAPSAM Turkish Studies-Language-Literature kapsam olarak aşağıdaki başlıkları içermektedir: Başta; - Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere - Klâsik Türk Edebiyatı - Yeni Türk Dili/ Eski Türk Dili - Yeni Türk Edebiyatı - Halk Edebiyatı / Halkbilimi - Türk Lehçe ve Edebiyatları - Dünya Dilleri ve Edebiyatları - Dilbilim alanlarında yayın yapmaktadır.
URL http://www.turkishstudies.net/language
Author Instructions http://www.turkishstudies.net/language?mod=sayfabilgi&sayfa_alias=Yaz%C4%B1m%20ve%20Yay%C4%B1n%20%C4%B0lkeleri
Keywords Ecology; Education; Microbiology; Pharmacy and materia medica; Therapeutics. Pharmacology; Infectious and parasitic diseases; Biology (General); Medicine (General); Medicine; Materials of engineering and construction. Mechanics of materials; Technology (General); Technology; Archaeology; Language. Linguistic theory. Comparative grammar; Literature (General); Science (General); Science; Aquaculture. Fisheries. Angling; Agriculture (General); Dentistry; İslam; semantics; environmental sciences; otorhinolaryngology; psychology; neurosciences. biological psychiatry. neuropsychiatry; neurology. diseases of the nervous system; sports; business; ophthalmology; economics as a science; nutrition. foods and food supply; agriculture; public aspects of medicine; gynecology and obstetrics; history of scholarship and learning. the humanities; social sciences (general); motor vehicles. aeronautics. astronautics; education (general); finance; social sciences; commerce; urban groups. the city. urban sociology; management. industrial management; diseases of the endocrine glands. clinical endocrinology; electronics; philology. linguistics; history (general) and history of europe; language and literature; forestry; regional planning; sociology (general); internal medicine; communication. mass media; special aspects of education; mathematics; industrial engineering. management engineering; history (general); engineering machinery, tools, and implements; technological innovations. automation; home economics; geography. anthropology. recreation; recreation. leisure; human ecology. anthropogeography; communities. classes. races; islam. bahai faith. theosophy, etc.; bibliography. library science. information resources; philosophy. psychology. religion; theory and practice of education; accounting. bookkeeping; history of education; environmental technology. sanitary engineering; vocational rehabilitation. employment of people with disabilities; reproduction; journalism. the periodical press, etc.; history of greece; the family. marriage. woman;