turkish studies
Indexed In
scopus
doaj
ulakbim MEP: 0.455 Ödeme: 2275 Yılı: 2020
soc
Short Name turkish studies
Abbreviated Name turkish studies
Publications/Year
ISSN 2667-5641
Aim and Scope AMAÇ Turkish Studies-Language-Literature Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda dört defa yayın yapan uluslararası bir dergidir ve derginin başlıca amaçları şöyledir: -Dil ve Edebiyat alanındaki çalışmalara yer verilerek “Makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi” gibi çalışmaların akademinin hizmetine sunulması, -Yayın yaptığı alan ile ilgili nitelikli ve doğru bilgilerin sunulduğu akademik bir başvuru kaynağı olmak, -Dil ve Edebiyat alanındaki gelişim ve değişimleri başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ile paylaşmak, -Açık erişimli dergi sistemi (Open Access System) özelliği ile, daha çok veri tabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamak, -Açık erişimli dergi sistemi, veri tabanları, indeksler ve DOI numarası ile, makalelerin Türkiye ve dünyadaki yaygınlığını artırarak atıf alma oranlarını yükseltmek KAPSAM Turkish Studies-Language-Literature kapsam olarak aşağıdaki başlıkları içermektedir: Başta; - Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere - Klâsik Türk Edebiyatı - Yeni Türk Dili/ Eski Türk Dili - Yeni Türk Edebiyatı - Halk Edebiyatı / Halkbilimi - Türk Lehçe ve Edebiyatları - Dünya Dilleri ve Edebiyatları - Dilbilim alanlarında yayın yapmaktadır.
URL http://www.turkishstudies.net/language
Author Instructions http://www.turkishstudies.net/language?mod=sayfabilgi&sayfa_alias=Yaz%C4%B1m%20ve%20Yay%C4%B1n%20%C4%B0lkeleri