Tarçın (Cinnamomum verum) Yağının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Tarçın (Cinnamomum verum) Yağının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Clicks: 248
ID 56893
Ref. Key (ref-key) kesbic2019tarcinturkish use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors Kesbiç, Osman Sabri;
Abstract Yapılan çalışmada, tarçın yağının yavru alabalık (Oncorhynchus mykiss) yemlerine ilavesinin balıklarda büyüme performansı, yem değerlendirme ve kan parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda 0 mL/kg (TY0), 1 mL/kg (TY1), 2 mL/kg (TY2), 4 mL/kg (TY4)ve 10 mL/kg (TY10) olmak üzere 5 farklı konsantrasyonda tarçın yağı içeren deneme yemleri hazırlanmıştır. 60 gün sürdürülen çalışmada ağırlıkları (10,68±0,35 g)olan yavru alabalıklar kullanılmış olup deneme 3 tekrarlı olmak üzere 100 L hacimli akvaryumlarda yürütülmüştür. Besleme denemesi neticesinde tarçın yağı içeren yemlerle beslenen grupların kontrol grubuna nazaran büyüme ve yemden yararlanma performanslarının önemli ölçüde arttığı gözlenmiştir. Deneme sonunda alınan kan numunelerinin analizi sonucunda, tarçın yağıyla beslene balıkların eritrosit ve hemoglobim miktarları, hematokrit oranları önemli ölçüde artış göstermiştir. Ayrıca tarçın yağı balıkların serum glikoz, trigliserit ve kolesterol miktarını azaltırken, toplam protein ve albümin miktarını arttırmıştır. Çalışma bulgularına göre alabalık yemlerine 4mL/kg tarçın yağı ilavesinin balıkların büyüme performansı, yem değerlendirme ve sağlık kriterleri olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir.
Raw Reference
Journal Name turkish journal of agriculture: food science and technology
Published in : 2019 with DOI : DOI not found on pages: 370-376
Citations Citations not found
URL
Keywords Ecology; Medicine (General); Technology (General); Aquaculture. Fisheries. Angling; Agriculture (General); agriculture;
Blockchain confirmation
Account:
Loading...
Blockchain checklist
  1. Authors: 1
  2. Abstract: 2
  3. Journal Name: 3
  4. Year: 4
  5. Volume: 5
You have 5 score out of 5
Image

If you have metamask installed in your browser, try the upload button.

If you have Saymatik Web3.0 Wallet and SCI coins, just scan the QR code and mint the tokens, how much you want. A typical number of Tokens is 1,000,000.

One article cost 10 SCI coins to be in the Blockchain. Buy SCI Coins