Su Ürünleri Teknolojisi - Syllabus: by Said Nadeem
Chapters
1: Su ürünleri işletme tesisi ve pazara balık nakil
2: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği
3: Kurutma, ve Konserve
4: Su ürünlerinin depolanması
5: Su ürünleri nakil araçları
6: Salting/Tuzlama
7: Ara sınav
8: Kurutma
9: Kurutma
10: Tütsüleme işlemi
11: Dumanlama
12: Marinatlama/Dondurma işlemi
13: Balık Çiftliğine Teknik Gezisi
14: Final Sınavı