Gıda Enstrümantal Analizleri - Syllabus: by Said Nadeem
Chapters
1:

Nitel ve Nicel Analizi

2: UV-Visible Spektroskopisi
3: Kızıl Ötesi Spektroskopisi (FT-IR)
4:

Kütle Spektrometre (EI-MS)

5: MALDI-TOF
6:

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)

7: Vize Sınav
8: Kolon Kromatografi
9: Gaz Kromatografi
10: Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
11: Ultra Basınçlı Sıvı Kromatografisi (UHPLC)
12:

Atomik Abzorpsiyon Spektroskopisi (AAS)

13:

Refraktif İndeks, Optik aktivite

14:

Final Sınav